Αναπνευστική φυσικοθεραπεία – τα οφέλη της και σε ποιους διαμένοντές μας συστήνεται.

 
Ο επικεφαλής Φυσικοθεραπευτης της Μονάδας «Φροντιζω» μας εξηγεί :
«Ο κλάδος της αναπνευστικής φυσικοθεραπείας έχει αποκτήσει μεγάλη προβολή τα τελευταία χρόνια, κυρίως λόγω της συμβολής της στην αποκατάσταση ασθενών με νόσο COVID-19, που προκαλείται μετά από λοίμωξη από τον ιό Sars-Cov-2.
Οι απαιτήσεις της αποκατάστασης μετά από μια λοίμωξη του αναπνευστικού συστήματος επιφέρουν άμεση αναπνευστική εκπαίδευση στην παροχέτευση εκκρίσεων, στη λήψη κατάλληλων θέσεων, ώστε να διευκολύνεται η αναπνοή, και στην ενδυνάμωση των εισπνευστικών και εκπνευστικών μυών.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν εκμάθηση και εξάσκηση ελεγχόμενης αναπνοής (όπου υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας), τεχνικές χαλάρωσης, τεχνικές παροχέτευσης και ασκήσεις ενδυνάμωσης και ελέγχου της αναπνοής. Τα μέσα εξάσκησης που χρησιμοποιούμε είναι μη παρεμβατικά (πχ threeflow).
Με την σύμφωνη γνώμη του Παθολόγου και του Καρδιολόγου προσθέτουμε σταδιακά ασκήσεις αντοχής.
Στην κλινική μας εφαρμόζεται επίσης πρόγραμμα αναπνευστικής αποκατάστασης για ασθενείς με χρόνιες παθήσεις των πνευμόνων, όπως Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια, Χρόνια Βρογχίτιδα, Βρογχικό Άσθμα κα.
Κάθε πρόγραμμα καθορίζεται από τη διεπιστημονική ομάδα μας και εξατομικεύεται στις ανάγκες και τους στόχους του κάθε φιλοξενούμενου».