Το τμήμα καθαριότητας στελεχώνουν μέλη που μεριμνούν καθημερινά για την ανυπέρβλητη καθαριότητα και απολύμανση των δωματίων διαμονής και των κοινόχρηστων εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Στο κέντρο “Φροντίζω” τηρείται συγκεκριμένο Πρωτόκολλο καθαριότητας (Πρόγραμμα/Μέθοδος/Διαδικασίες), ενώ τα μέσα καθαριότητας που χρησιμοποιούνται είναι επώνυμα και πιστοποιημένα, με αποτέλεσμα να διασφαλίζουν άψογη καθαριότητα και υγιεινή. Οι χώροι μας αναδύουν πάντοτε ευχάριστη ευωδιά και καταδεικνύουν την προσήλωσή μας στην άριστη και επιμελή συντήρηση.