Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας διαβεβαιώσουμε, ότι η διαμονή σας στο νέο σας σπίτι “Φροντίζω”, αποτελεί τη σωστή επιλογή και σας συμφέρει. Η διεύθυνση, επιθυμώντας να καταστήσει προσιτές τις υπηρεσίες της μονάδας σε μεγάλη μερίδα ηλικιωμένων, διατηρεί τον γενικό τιμοκατάλογο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές.

Μπορείτε ήδη να συγκρίνετε το μηνιαίο κόστος διαβίωσης σε μια συμβατική κατοικία με το μηνιαίο κόστος διαμονής στο «Φροντίζω». Θα διαπιστώσετε ότι η διαμονή του συγγενή σας στο πρότυπο γηροκομείο Φροντίζω σας απαλλάσσει από τα ιδιωτικά έξοδα που επωμίζεστε.
Εκτυπώστε και συμπληρώστε το παρακάτω έγγραφο σύγκρισης των εξόδων:

Είναι το γηροκομείο Φροντίζω συμβεβλημένο με ΕΟΠΥΥ;


Σχετικά με τον ΕΟΠΥΥ, δυστυχώς στην Ελλάδα οι δομές με άδεια Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, πληρώνονται ιδιωτικά. Δεν υπάρχει γηροκομείο συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΠΥ, παρά μόνο Ψυχιατρεία. Αισθανόμαστε την υποχρέωση να βοηθήσουμε, ώστε να επιλέξετε τη δομή που θα φιλοξενήσει τον συγγενή σας, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη το παραπάνω δεδομένο. Το κέντρο «Φροντίζω»  διατηρεί ενεργή την κοινότητα των συνομήλικων ηλικιωμένων που φιλοξενεί και μεριμνά για την υγεία και την ασφάλεια αυτών.