ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ- Τί συστήνει ο Καρδιολόγος;

Πηγή: από τον Καρδιολόγο της ΜΦΗ «Φροντίζω» Θεοχάρη Φωκά

Η σωματική άσκηση στα άτομα άνω των 65 ετών συνοδεύεται από μικρότερη θνητότητα, καλύτερη υγεία, φυσική κατάσταση και γνωστική ικανότητα.

Οι οδηγίες για προληπτικό ιατρικό έλεγχο πριν από την έναρξη μέτριας έντασης αεροβικής άσκησης ή άσκησης αντίστασης παραμένουν οι ίδιες, τόσο για τους νεότερους όσο και για τους πιο ηλικιωμένους ασθενείς.

Οι πιθανοί κίνδυνοι συνοψίζονται ως εξής:

Αρρυθμίες, αυξημένη αρτηριακή πίεση, ισχαιμία μυοκαρδίου.

Μυοσκελετικοί τραυματισμοί – κατάγματα.

Μυαλγίες – αρθραλγίες.

Κακώσεις από πτώσεις.

Οι κίνδυνοι αυτοί αυξάνονται με την αύξηση της έντασης της άσκησης και είναι μεγαλύτεροι κατά τις πρώτες εβδομάδες από την έναρξη του προγράμματος άσκησης. Γι αυτό απαιτείται προσεκτικός σχεδιασμός, ανάλογα με τη βιολογική ηλικία, προηγούμενη αθλητική εμπειρία, νοσηρότητες, λειτουργική ικανότητα και τρόπο ζωής.

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία συνιστά μέτριας έντασης αεροβική άσκηση για 150’ την εβδομάδα, ασκήσεις μυϊκής ενδυνάμωσης τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, καθώς και πλήρη καρδιολογικό έλεγχο σε άτομα άνω των 65 ετών που θέλουν να συμμετάσχουν σε προγράμματα άσκησης υψηλής έντασης.

Στο Πρότυπο κέντρο διαμονής και αποθεραπείας για την Τρίτη Ηλικία «Φροντίζω» τηρούμε την παραπάνω οδηγία και με την επίβλεψη του Καρδιολόγου Ιατρού κινητοποιούμε τους διαμένοντές μας. Όλοι συμμετέχουν στον βαθμό που επιτρέπει η υγεία τους. Καθώς μεγαλώνουμε, εξακολουθούμε να χαιρόμαστε τα οφέλη της σωματικής άσκησης, πάντα όμως με σύνεση