Ιατρικές υπηρεσίες-Advanced Medical Services

Την ιατρική ομάδα του κέντρου “ΦΡΟΝΤΙΖΩ” απαρτίζουν καταξιωμένοι ιατροί με εμπειρία σε περιστατικά ατόμων Τρίτης Ηλικίας.

Τη θέση Αρχίατρου καταλαμβάνει ιατρός Παθολόγος – Υπερτασιολόγος. Κατά την εισαγωγή σας, λαμβάνεται πλήρες ιστορικό και ο φιλοξενούμενος εξετάζεται κλινικά, ώστε να αποτελέσει άμεσα περιστατικό μας. Στη συνέχεια, ο Παθολόγος της Μονάδας πραγματοποιεί καθημερινές επισκέψεις σε όλες τις κλίνες ξεχωριστά και εξετάζει τους διαμένοντες με αποτέλεσμα να προλαμβάνει τις παθολογικές ασθένειες.

Σημαντική είναι και η συμβολή του Ιατρού Νευρολόγου, ο οποίος επίσης θα αναλάβει τη συστηματική παρακολούθηση του συγγενή σας και θα μεριμνήσει ώστε να ενταχθεί ομαλά, να είναι ήρεμος και να απολαμβάνει την καθημερινότητά του.

Την ομάδα των Ιατρών μας συμπληρώνει ο Καρδιολόγος μας, ο οποίος αναλαμβάνει υπεύθυνα τα περιστατικά με προϋπάρχοντα καρδιολογικά προβλήματα, αλλά επιπλέον συμβάλλει προλαμβάνοντας τα έκτακτα.