Ιωάννης Πασχαλέρης

Ο Ιωάννης Πασχαλέρης ίδρυσε το “Φροντίζω” το 2009 με όραμα την παροχή γηριατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.