Στην ομάδα των Φροντιστών μας ανήκουν καλοδιάθετοι βοηθοί που λειτουργούν συμπληρωματικά, βοηθώντας τόσο το Νοσηλευτικό Προσωπικό, όσο και το Τμήμα Καθαριότητας. Είναι υπεύθυνοι μεταξύ άλλων για την καταγραφή και οργάνωση της πλύσης των ενδυμάτων και των κλινοσκεπασμάτων των διαμενόντων (laundry), ενώ σε αυτούς ανήκουν οι τραπεζοκόμοι και οι βοηθοί συντονιστές των ψυχαγωγικών μας προγραμμάτων.