Η συμβολή έμπειρων φυσικοθεραπευτών στη βελτίωση της υγείας των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας, είναι αδιαμφισβήτητη. Οι υπηρεσίες φυσικοθεραπείας που προσφέρουμε στη μονάδα “ΦΡΟΝΤΙΖΩ” είναι εμπνευσμένες από τα προγράμματα των κορυφαίων κέντρων αποκατάστασης του κόσμου και συμπεριλαμβάνονται στην τιμή της μηνιαίας διαμονής. Οι φυσικοθεραπευτές μας αναλαμβάνουν κάθε διαμένοντα χωριστά, εκτελούν την υπηρεσία φυσικοθεραπείας και καταγράφουν την εξέλιξη και τον στόχο επαναφοράς του. Στο ατομικό έγγραφο κινητικότητας των ηλικιωμένων μας καταχωρούνται οι θεραπείες που έχουν πραγματοποιηθεί μηνιαία και αποβλέπουν στην αυτόνομη βάδιση, στη γενικότερη ευεξία και στην καταπολέμηση του σωματικού πόνου.