Πηγή: VORIA.gr Τα άτομα της τρίτης ηλικίας συχνά παρουσιάζουν συσσώρευση προβλημάτων υγείας, τόσο παθολογικής όσο και νευρολογικής φύσης. Τα νεότερα μέλη της οικογένειας εύλογα καλούνται να αναλάβουν τη φροντίδα τους, επιθυμώντας να τους προσφέρουν με αγάπη κι ευγνωμοσύνη την καλύτερη δυνατή συνθήκη. Η παραμονή του ευάλωτου...

Πηγή: VORIA.gr Οι επαγγελματίες υγείας που εργάζονται με άτομα της Τρίτης Ηλικίας γνωρίζουν εμπειρικά ότι η μοναξιά παίζει σοβαρό ρόλο στη διαδικασία της γήρανσης. Πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν ότι έχουν δίκιο. Έχει παρατηρηθεί ότι οι απομονωμένοι ηλικιωμένοι απειλούνται από σύνθετα προβλήματα υγείας. Ο αντικοινωνικός αποκλεισμός στο σπίτι...